GEBRUIKSVOORWAARDEN KLANTSCORES EN -BEOORDELINGEN

Uw gedrag in verband met de door Under Armour aangeboden service Scores en beoordelingen van klanten (de SBK-service) is onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden. Indien het privacybeleid van Under Armour onverenigbaar is met deze gebruiksvoorwaarden, hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang wat betreft de SBK-service.

Wanneer u content naar Under Armour verzendt, verklaart en garandeert u dat:

U gaat er verder mee akkoord en garandeert dat u geen content zult verzenden:

U gaat ermee akkoord om Under Armour (en diens functionarissen, directieleden, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, medewerkers en externe serviceproviders, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Bazaarvoice, Inc.), te vrijwaren tegen alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die voortkomen uit niet-nakoming van uw hierboven uiteengezette beweringen en garanties, of uw overtreding van een wet of de rechten van derden.

Voor alle content die u verzendt, geeft u Under Armour een blijvend, onherroepelijk, overdraagbaar recht waarop geen royalty's rusten en toestemming om deze content te gebruiken, te kopiƫren, te wijzigen, geheel te verwijderen, aan te passen, uit te geven, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of deze content te verkopen en/of te distribueren en/of deze content in elke vorm, elk medium of elke technologie overal ter wereld op te nemen zonder vergoeding aan u.

Alle content die u verzendt, kan naar eigen goeddunken van Under Armour worden gebruikt. Under Armour behoudt zich het recht voor om content op de website van Under Armour waarvan Under Armour naar eigen oordeel meent dat deze in strijd is met de richtlijnen voor content of een andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te veranderen, te condenseren of te verwijderen. Under Armour garandeert niet dat u via Under Armour de mogelijkheid hebt om door u ingezonden content te bewerken of te verwijderen. Scores en geschreven opmerkingen worden gewoonlijk binnen twee tot vier werkdagen gepost. Under Armour behoudt zich echter het recht voor om een inzending om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren te posten. U erkent dat u, niet Under Armour, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Niets van de content die u inzendt, is onderhevig aan vertrouwelijkheidsverplichting vanwege Under Armour, diens agenten, dochterondernemingen, filialen, partners of externe serviceproviders en hun respectieve directieleden, functionarissen en medewerkers.

Door uw e-mailadres in verband met uw score en beoordeling te verzenden, gaat u ermee akkoord dat Under Armour en diens externe serviceproviders uw e-mailadres mogen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw beoordeling en voor andere administratieve doeleinden.

Sluit dit venster